KONTAKT

Very Important Autoroutes

Jesteśmy liderem w dostarczaniu ekranów i paneli akustycznych, dźwiękochłonnych w Polsce

PRZEJDŹ DO STRONY zobacz więcej na temat: panele i ekrany akustyczne, ekrany dźwiękochłonne, projektowanie - Via Polonia

Ekrany akustyczne
Firma Via Polonia w swojej ofercie posiada najwyższej jakości ekrany akustyczne. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu infrastruktury w budownictwie komunikacyjnym sprawia, że nasze produkty charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Ekrany akustyczne należą do podstawowego obszaru działalności naszej firmy. Konstruowane są między innymi ze szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i betonu. To tak zwane ekrany odbijające. Oprócz tego, mogą być wykonane z aluminium, drewna i PCV (ekrany pochłaniające).

Ekrany akustyczne mają chronić określony obszar przed źródłem hałasu. To swoista przeszkoda dla fal dźwiękowych, które zostają częściowo pochłonięte, odbite i następnie ugięte na krawędzi. Dobrej jakości ekrany są w stanie zabsorbować znaczną ilość hałasu, który tylko w niewielkim stopniu przeniknie do strefy cienia akustycznego. Wpływają na to przede wszystkim: położenie względem drogi, wysokość przeszkody i rodzaj hałasu, który generują pojazdy.

Obecnie w Polsce, ekrany akustyczne cieszą się ogromną popularnością, na co wpływ miał rozwój komunikacji samochodowej. Wiązało się to bowiem ze zmianą całego klimatu akustycznego. Większa ilość pojazdów na drogach równa się zwiększeniu poziomu hałasu. Jest to szczególnie uciążliwe dla osób zamieszkujących tereny sąsiadujące z ciągami komunikacyjnymi. Ekrany akustyczne muszą znaleźć się wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe zagwarantowanie niskiego poziomu hałasu. Kwestia ta została uregulowana przez przepisy prawne.

Budowa barier musi uwzględniać wysokość budynków, które ma chronić. Ekrany wysokie przeznaczone są do obiektów wielokondygnacyjnych, zaś niskie do obiektów dwu lub trzykondygnacyjnych. Ich skuteczność jest ściśle związana z miejscem usytuowania. Bliskość źródła hałasu wpływa bowiem na jego lepsze pochłanianie. Bardzo ważną kwestią jest również to, aby ekrany akustyczne były budowane na jak najdłuższych odcinkach, najlepiej bez przerw. Pod uwagę należy wziąć także rodzaj pasa drogowego, przy którym mają się one znajdować oraz otaczające środowisko. Tereny wiejskie i przemysłowe mogą bowiem wpływać na bariery w różnym stopniu.

Ekrany akustyczne, oprócz wymogów technicznych, powinny spełniać określone normy estetyczne. Jako trwały element otoczenia, musi być on dopasowany do konkretnych, lokalnych warunków. Rodzaj wykorzystanego materiału w znacznym stopniu wpływa na zdolności izolacyjne bariery. Ekrany betonowe charakteryzują się przede wszystkim wytrzymałością, niskimi kosztami utrzymania oraz niepodatnością na czynniki atmosferyczne. Bariery szklane to z kolei znacznie większa przepuszczalność światła, odporność na ultrafiolet i łatwość obróbki.

Oprócz wspomnianych wyżej funkcji, bardzo ważne jest, aby ekrany akustyczne nie stanowiły w żadnym stopniu niebezpieczeństwa dla osób kierujących pojazdami i poruszających się w ich pobliżu. Nie mogą również przyczyniać się do rozprzestrzeniania się ognia. Na uwadze należy mieć także kwestię odbicia światła. Materiał i powierzchnia bariery muszą być dobrane w ten sposób, aby nie dochodziło do oślepienia kierowców.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą kompleksowego wykonywania ekranów akustycznych.

Ekrany dźwiękochłonne
Oferujemy Państwu ekrany dźwiękochłonne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Profesjonalne wykonywanie prac to dewiza naszej firmy. Klientom gwarantujemy produkty wykonane z doskonałej jakości materiałów. Ekrany dźwiękochłonne można podzielić na odbijające i pochłaniające. Do pierwszej grupy wchodzą bariery wykonane ze szkła, ceramiki, betonu i tworzyw sztucznych, do drugiej zaś wykonane z aluminium, drewna i PCV. Tworzone obecnie ekrany dźwiękochłonne muszą być zgodne z wymogami stawianymi przez Unię Europejską. Dotyczą one właściwości mechanicznych, kryteriów bezpieczeństwa i wpływu na środowisko, uwzględniając jednocześnie zróżnicowanie materiałów i praktykę projektową.

Ekrany dźwiękochłonne to pewnego rodzaju bariera, oddzielająca konkretny obszar (strefę cienia akustycznego) od źródła hałasu. Szczególne zapotrzebowanie w naszym kraju na tego typu przeszkody, spowodowane jest zmianą klimatu akustycznego, co ma związek ze zwiększeniem liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach, czyli innymi słowy z rozwojem całej komunikacji. Pomimo tego, iż transport generuje znaczne zyski, niesie też ze sobą wiele negatywnych aspektów, właśnie takich jak obciążenie środowiska hałasem. Z tego też powodu koniecznością, regulowaną prawnie, stały się ekrany dźwiękochłonne na obszarach, gdzie nie można zagwarantować niskiego poziomu hałasu.

Bariery stanowią ważny element infrastruktury w budownictwie komunikacyjnym, należy mieć jednak na uwadze fakt, aby były one dopasowane pod względem estetycznym do lokalnego krajobrazu, w którym się znajdują. Jakakolwiek ingerencja w środowisko powinna być na jak najmniejszym poziomie. Hałas, który ograniczają ekrany dźwiękochłonne wytwarzany jest po pierwsze przez silniki samochodów i nasila się w zależności od ich prędkości. Kolejną przyczyną jest toczenie się kół po nawierzchni jezdni. W tym wypadku za poziom hałasu odpowiada jej stan oraz wilgotność.

Ekrany dźwiękochłonne nie mogą stanowić zagrożenia dla osób poruszających się po drodze. Dotyczy to szczególnie kwestii odbicia światła, które w żadnej sposób nie może oślepiać kierowców. Barierę należy dobrać między innymi pod kątem wysokości budynków, które mają być ochraniane, rodzaju pasa drogowego, właściwości akustycznych i estetyki. Rodzaj materiałów, z których wykonuje się ekrany dźwiękochłonne ma wpływ na koszty ich budowy i utrzymania. Dobry projekt musi wiązać się z niewielką liczbą wymaganych konserwacji i czyszczeń. Okres użytkowania barier wynosi minimum 40 lat. W ciągu pierwszej połowy, ingerencja powinna być maksymalnie ograniczona.

Każdy materiał wymaga innych prac konserwacyjnych i ma odmienne zalety. Ekrany dźwiękochłonne betonowe to przede wszystkim trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Drewniane bariery są z kolei najkorzystniej odbierane przez mieszkańców, gdyż posiadają spore walory estetyczne. Projekt powinien więc uwzględnić rodzaj obszaru (zurbanizowany, wiejski), na którym mają się pojawić obiekty.

Panele akustyczne
Znaczna część osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń jakie wiążą się z obecnością hałasu w naszym otoczeniu. Szczególnie mają one związek z układem nerwowym. Okazuje się, że już na 20% terenu naszego kraju, poziom hałasu przekracza dopuszczalną granicę. Rozwiązaniem w tej sytuacji są panele akustyczne. Ich zadaniem jest ograniczenie ilości hałasu, który dociera do strefy cienia akustycznego, czyli obszaru, który znajduje się za barierami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, dopuszczalny poziom hałasu wynosi od 50 do 65 dB w ciągu dnia. Wpływ na to ma rodzaj terenu. W nocy wartości obniżają się o 10 dB.

Panele akustyczne stanowią jeden z najskuteczniejszych sposobów na zredukowanie poziomu hałasu. Dzięki nim, możliwa staje się realizacja wielu inwestycji. Jako element infrastruktury, kładzie się spory nacisk na aspekty związane z ich wpływem na środowisko naturalne. Podczas projektowania, należy wziąć pod uwagę wymogi stawiane przez Unię Europejską, które muszą spełnić panele akustyczne. Mowa tu przede wszystkim o zachowaniu kwestii związanych z bezpieczeństwem, nieszkodliwością wobec środowiska, estetyką i odpornością na czynniki atmosferyczne.

Bariery mogą być wykonane z różnych materiałów, co ma wpływ na koszty ich utrzymania i budowy. Oferujemy Państwu panele akustyczne betonowe – jednostronnie pochłaniające, aluminiowe – jednostronnie pochłaniające, odbijające i dwustronnie pochłaniające. Dalej, panele akustyczne z tworzyw sztucznych – jednostronnie pochłaniające, przezierne ze szkła hartowanego, poliwęglanu litego i szkła akrylowego. Oprócz tego, szczególnie cenione przez mieszkańców obszarów zagrożonych hałasem, zielone ściany i panele drewniane. Wszystkie one różnią się między sobą wskaźnikiem oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych.

Nasza firma realizuje inwestycje związane z powstawaniem barier przy drogach krajowych na terenie całej Polski. Poświadczeniem profesjonalnie prowadzonych działań są liczne referencje, które znaleźć można na naszej stronie.

Panele akustyczne powinny być ułożone na jak najdłuższym odcinku, jeśli to możliwe, bez przerw. Zdolności izolacyjne związane są przede wszystkim z ich masą, która przypada na jednostkę powierzchni. W tym wypadku, na szczególną uwagę zasługują panele betonowe.

Ze względu na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, materiał, z którego wykonane są panele akustyczne musi być dostosowany do rodzaju otoczenia, w którym się one znajdują. Bardzo ważne jest również ich położenie względem drogi i rodzaj hałasu, który jest generowany. Wysokość paneli powinna współgrać z wysokością obiektów, znajdujących się w strefie cienia akustycznego. Budynki wielokondygnacyjne chronione są przez bariery wysokie, zaś dwu lub trzykondygnacyjne przez niskie. Na uwadze należy mieć również fakt położenia paneli. Im bliżej drogi się znajdują, tym większa ich skuteczność. Panele akustyczne muszą pojawić się w strefach, w których nie jest możliwe zapewnienie niskiego poziomu emitowanego hałasu. Kwestię tę regulują przepisy prawne.

VERY IMPORTANT

ADVENTAGES

PRZEJDŹ DO STRONY

VERY IMPORTANT

APARTAMENTS

PRZEJDŹ DO STRONY

VERY IMPORTANT

ADDRESS

PRZEJDŹ DO STRONY

KONTAKT

VIA Polonia Sp. z o.o. ekrany dźwiękochłonne, panele akustyczne - projektowanie
ul. Bystra 7
61-366 Poznań
tel./fax: (+48) 61 876 27 00
e-mail: viapolonia@viapolonia.com

Kamienica Pańska
ul. Pańska 2a - 2b,
58-100 Świdnica
tel.: (+48) 663 661 133
e-mail: viapolonia@viapolonia.com

Franki Fundamenty Sp. z o.o.
ul. Krzywa 19
60-118 Poznań
tel. 61 853 15 66
fax: 61 855 18 62
e-mail: franki@franki.pl

Wynajem Biurowca
ul. Bystra 7
61-366 Poznań
tel./fax: (+48) 61 876 27 00
e-mail: viapolonia@viapolonia.com

KONTAKT
VIA Polonia Sp. z o.o. ekrany dźwiękochłonne, panele akustyczne - projektowanie
ul. Bystra 7
61-366 Poznań
tel./fax: (+48) 61 876 27 00
e-mail: viapolonia@viapolonia.com
Kamienica Pańska
ul. Pańska 2a - 2b,
58-100 Świdnica
tel.: (+48) 663 661 133
e-mail: viapolonia@viapolonia.com
Franki Fundamenty Sp. z o.o.
ul. Krzywa 19
60-118 Poznań
tel. 61 853 15 66
fax: 61 855 18 62
e-mail: franki@franki.pl
Wynajem Biurowca
ul. Bystra 7
61-366 Poznań
tel./fax: (+48) 61 876 27 00
e-mail: viapolonia@viapolonia.com
OK

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (laptop, smartphone, komputer, itp) pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania wyświetlania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, dzięki którym właściciele stron mogą rozbudowywać lub modyfikować strony w taki sposób, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania użytkowników.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików cookies
Pliki cookies są automatycznie zapisywane przez urządzenia wyświetlające strony internetowe (np. przeglądarki internetowe). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można blokować automatyczną obsługę plików „cookies”.

Zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie niektórych elementów strony internetowej.